Bee Community

MarktCheck verbindt zich graag aan een duurzaam initiatief en heeft gekozen voor de bijen. Natuurlijk omdat ze zo belangrijk voor ons zijn. 

Maar ook omdat ze een community vormen, net zoals organisaties en gemeenten. In communities zijn communicatie en samenwerken van het grootste belang en dat geldt ook voor de bijen. In 35 miljoen jaar zijn bijen geëvolueerd tot wat ze nu zijn. Ze werken zó goed samen en zijn zó op elkaar afgestemd dat je ze gerust als één functionerend organisme kunt beschouwen. De kracht van samen!

Wij helpen de Bee Community, doe je mee?

Bijen worden met uitsterven bedreigd, onder andere door de varroamijt parasiet. Imkerij voor de Bijen kruist honingbij-rassen bijenvriendelijk en duurzaam, waardoor deze bijen resistent worden voor de varroamijt. 

Met ’10 uur voor de bijen’ kun je Peter Schallenberg 10 uur aan het werk zetten. MarktCheck doet dit regelmatig.

In ruil krijg je als 10 uur-donateur een leuke vlog waarin Peter uitlegt wat hij allemaal tijdens die 10 uur voor de bijen doet. Kijk hier naar de video’s voor MarktCheck:

Stel hier je vraag