Team

Met trots presenteren wij ons team, waarmee wij het verschil maken in de wereld van de onderzoeksbureaus en de brug slaan naar een beter functionerende community.

Ellen Stokman

MarktCheck

Kimberley Wetsteijn

Wetsteijn Consultancy

Joke Kras

Bureau KEK

Jan-Paul Duindam

De 3 Mediators

Het team van MarktCheck, onder leiding van Ellen Stokman, bestaat uit professionals met ieder een eigen praktijk. Ze geven vanuit de MarktCheck-benadering als collectief invulling aan de onderliggende waarden van MarktCheck:

  • Meten én beleven
  • De kracht van samen

Dit team van professionals zorgt ervoor dat het onderzoek precies aansluit bij het doel en de doelgroep(en) en dat de juiste informatie naar voren komt en ook als zodanig beleefd wordt (meten en beleven). 

Daarna kan het MarktCheck-team desgewenst de community begeleiden om een optimaal rendement te krijgen uit het onderzoek en de resultaten, door medewerkers en management te coachen en trainen en bij eventuele conflicten mediation te verzorgen. 

Alles voor de kracht van samen! 

Ellen Stokman

Onderzoek en projectmanagement

“Hoewel ik tijdens mijn carrière als marktonderzoeker bij Hunter Douglas en EVO flink heb kunnen bijdragen aan groei en kwaliteit en ook voldoende de ruimte kreeg voor een eigen invulling, bleef het toch kriebelen. Want ik zag dat de kwaliteit van ‘grote onderzoeksbureaus’ vaak achterbleef bij hun imago en helemaal bij hun tarifering. Ondertussen groeide mijn expertise alleen maar… Daarom heb ik in 2016 de stap gezet naar een eigen bureau waarin ik vol kon inzetten op mijn eigen ideeën over hoe onderzoek meer kan opleveren en prettiger is voor alle betrokkenen. In mijn markt mis ik in ‘gewoon’ onderzoek de ruimte voor het gesprek, het echt op zoek gaan naar de onderstroom binnen een community. Dat is ook iets waar mijn hart ligt en waar ik goed in ben: uitzoeken wat er werkelijk speelt en dat inzichtelijk en toegankelijk presenteren.  

“MarktCheck wil er alles aan kúnnen doen om onderzoek betekenisvol te laten zijn voor de kracht van samen.”

Daarnaast ligt mijn hart bij projectmanagement. Ik hou het overzicht, werk graag samen met ICT/HR voor de juiste bestanden, help bij de interne communicatie over het onderzoek, beschik voor de deelgebieden over een netwerk van experts die mijn werkwijze kennen en onderschrijven. Ik ben trots op mijn top team met experts op alle onderdelen van en raakvlakken met onderzoek, zodat het niet alleen kennis oplevert, maar de community ook activeert.

Want dat is mijn derde passie: ervoor zorgen dat een onderzoek niet in de la belandt. Dat is zonde voor alle betrokkenen. Daarom presenteer ik de uitkomsten niet alleen toegankelijk en liefst interactief, maar biedt MarktCheck ook coaching/training en mediation om invulling te geven aan de onderzoeksresultaten. 

Robbert Bloemendaal

StoryTelling, medewerker- en opdrachtgevercommunicatie

“Mijn hele werkende leven ben ik al een ‘taal-gek’. Als Business StoryTelling Practitioner weet ik hoe krachtig het verhaal is en hoe belangrijk dit is om de onderstroom in een organisatie in beeld te brengen. En als copywriter weet ik hoe belangrijk taal is om niet alleen informatie, maar ook waarden als betrokkenheid, gezamenlijkheid en gezonde ambitie over te brengen. 

Al die aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met de aanpak en doelstelling van MarktCheck en daarom ben ik trots om onderdeel van het MarktCheck-team te zijn. Dit team verenigt de juiste kwaliteiten en professionaliteit om niet alleen echt betekenisvol onderzoek te doen, maar ook om vervolgens communities optimaal van dit onderzoek te laten profiteren. 

Ik gun de klanten van MarktCheck dat zij als community een volgend niveau bereiken én dat iedere medewerker of bewoner zich als mens een stukje meer gezien en gewaardeerd mag voelen. Want een community is zo goed als ‘zijn’ mensen zich voelen!” 

Kimberley Wetsteijn

Extern vertrouwenspersoon

“Een medewerker die zich veilig en fijn voelt op de werkvloer, zorgt voor een positieve sfeer, levert de juiste productiviteit en draagt bij aan een veilige en integere werkplek. Een goede werkcultuur leidt tot weinig tot geen ziekteverzuim, een laag personeelsverloop en een organisatie die efficiënt en maximaal werk verzet. De extern vertrouwenspersoon draagt hieraan bij. Bij ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, kunnen medewerkers zich anoniem melden. Hierdoor worden situaties kenbaar voor de organisatie en kan deze zich verder ontwikkelen in de richting van de veilige en integere werkplek.

Met MarktCheck koppel ik mijn opdrachtgevers aan een daadkrachtig en professioneel bedrijf. Ik weet dat vervolgens het juiste onderzoek wordt gecreëerd voor de gewenste doelen. De uitslagen van de onderzoeken geven mij als extern vertrouwenspersoon veel informatie over wat er binnen de organisaties speelt.

Het onderzoek maakt de organisatie duidelijk waar de sterke punten én de ontwikkelpunten liggen. Daarna kan ik zorgen voor de opvolging met trainingen, coaching of gespreksvoering met medewerkers om het gewenste resultaat te behalen.”

Joke Kras

Begeleiding in werkgeluk en coachend leiderschap

“Medewerkers die werkgeluk ervaren, weten dat ze een bijdrage leveren aan de waarden van het bedrijf die in lijn liggen met hun eigen waarden. Die combinatie geeft werkgeluk! En zorgt voor meer effectiviteit, creativiteit… en minder verzuim.

De aanpak van MarktCheck haalt ook informatie omhoog over het welzijn van de medewerkers en hoe dat kan worden verbeterd. Daarbij gaat het vaak over de ‘soft skills’. Je kunt als leidinggevende nóg zo goed zijn in je vak, goed leidinggeven vraagt toch om andere vaardigheden.

De rode draad daarbij is vertrouwen. Vertrouwen tussen de leidinggevende en het team, maar ook tussen de teamleden onderling. Daar kan ik namens MarktCheck aan bijdragen, door opleiding en begeleiding in coachend leiderschap. Vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie kan ik een bijdrage leveren aan meer positiviteit: wat gaat al goed en wat kan van daaruit nóg beter?

Daarom maak ik graag deel uit van het team van MarktCheck. Specialisten die stuk voor stuk veel werkgeluk ervaren, omdat ze doen waar ze goed in zijn en daar anderen mee kunnen helpen.”

Jan-Paul Duindam

Mediation

“Zonder wrijving geen glans. Maar soms is er teveel wrijving en staan mensen niet meer open om naar elkaar te luisteren. Ze sluiten hun ogen voor de belangen, wensen en behoeftes van de ander. Dan kost wrijving teveel energie, tijd en geld en daar is niemand in de community bij gebaat.

Wijst het MarktCheck onderzoek uit dat er conflicten zijn binnen het team die de onderlinge verhoudingen verstoren, dan is mediation het juiste instrument om in te zetten. Want kom je er zelf niet meer uit, dan is het goed om elkaar weer te leren verstaan onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Bij mediation gaan de deelnemers als gelijkwaardige partijen op zoek naar de oplossing van het geschil. Door middel van de juiste interventies kan mediation een goede bijdrage leveren aan de onderlinge communicatie en verhoudingen.

Het mooie van het MarktCheck team is dat ieder vanuit zijn/haar expertise een bijdrage levert aan het belangrijkste element van de community: de mensen. Door het samenbrengen van de verschillende expertises kan op ieder moment de benodigde kennis, kunde en vaardigheid worden ingezet.”

Stel hier je vraag