Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Vaak krijg ik de vraag wat zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek nu kost? In dit blog neem ik jullie mee langs de factoren die van invloed zijn op de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

De vraag naar de prijs is in ieder geval een onderwerp waarover een geïnteresseerde klant al tijdens een eerste contact informatie wil hebben. Ik zou willen dat ik daar direct een antwoord op kan geven, maar de uiteindelijke prijs wordt door zo veel factoren bepaald, dat dat niet zo direct gezegd kan worden.

Daarom nodig ik potentiële klanten altijd eerst uit voor een kennismakingsgesprek, een vrijblijvende CheckSessie, om samen te kijken wat de wensen zijn en welke onderzoeksaanpak daarbij zou passen. Dan nemen we alle factoren door die van invloed zijn op de prijs en kan ik erna een passende offerte maken.

De factoren die de prijs bepalen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

  • Aantal medewerkers
  • Aantal bedrijfsonderdelen (sectoren, afdelingen, teams)
  • De gekozen onderzoeksmethodes
  • Het aantal vragen
  • Het aantal open vragen in de enquête
  • Het monitoren van de respons
  • De benodigde analysetijd
  • De vorm van de rapportage en de bijlagen
  • De vorm van de terugkoppeling naar de medewerkers

1 | Hoe meer medewerkers hoe duurder het medewerkerstevredenheidsonderzoek

 

Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf? Het aantal medewerkers dat uitgenodigd gaat worden, is namelijk van invloed op de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Om hoeveel en welke medewerkers gaat het? Hoeveel werken daarvan in loondienst en hoeveel op freelance of oproepbasis? Worden de niet-vaste medewerkers ook voor het onderzoek uitgenodigd?

 

 2 | Het aantal bedrijfsonderdelen is van invloed op de prijs van een medewerkerstevredenheids-onderzoek

Is het een groot bedrijf, dan is voor de prijs van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van belang in hoeveel bedrijfsonderdelen de medewerkers werken (het aantal sectoren, afdelingen, teams, etc.). Hoe zit de organisatie in elkaar? Wil de klant de uitkomsten naar bedrijfsonderdeel gepresenteerd hebben en hoe groot zijn deze dan? Hierbij letten we op de AVG-regels. De uitkomsten van kleine teams kunnen daarom niet afzonderlijk gerapporteerd worden. Dan kijken we of teams voor de rapportage geclusterd kunnen worden, bijvoorbeeld alle teams onder een manager. 

Met de kennis van de organisatiestructuur, lijnverantwoordelijken en grootte van de verschillende onderdelen kunnen we inschatten, in hoeverre het mogelijk is om de uitkomsten uit te splitsen, zodat de onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld afdelingen met elkaar vergeleken kunnen worden. En kunnen we bespreken in hoeverre dat van toegevoegde waarde is om de onderzoeksresultaten beter te kunnen duiden.

3 | De prijs van een medewerkerstevredenheids-onderzoek hangt sterk af van de keuze van de onderzoeksmethodes

 

Welke onderzoeksmethodes worden gebruikt in een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een belangrijke prijsbepalende factor.

Online of offline enquête

Een online enquête is relatief het goedkoopst. De organisatie moet dan wel van alle medewerkers een bij voorkeur zakelijk e-mailadres hebben waarheen een enquête gestuurd mag worden. Is dat niet het geval dan kunnen er papieren enquêtes naar het thuisadres gestuurd worden met het verzoek deze handmatig in te vullen. De verwerking van de antwoorden zorgt natuurlijk wel voor meer werk en werkt daarom prijsverhogend.

Interviews

Het afnemen, uitwerken en analyseren van 1-op-1 interviews is arbeidsintensief en is daardoor een duurdere onderzoeksmethode. De toegevoegde waarde voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek is echter dat deze veel verdiepende informatie opleveren. Daarom wordt de inzet van een interviewronde bij een medewerkerstevreheidsonderzoek altijd serieus overwogen. 

 

Groepsdiscussies of focusgroepen

Ook het begeleiden van medewerkersdiscussiegroepen is arbeidsintensief.  Het indelen van de groepen, het begeleiden van de discussie aan de hand van een tevoren opgestelde gespreksleidraad en het uitwerken en analyseren van de gesprekken neemt veel tijd. Toch is de toegevoegde waarde groot bij medewerkersgroepen die moeilijk bereikbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld digitaal of laaggeletterd zijn.

4 | Hoe meer vragen hoe kostbaarder het medewerkerstevredenheidsonderzoek

 

Het aantal vragen dat gesteld wordt, is in hoge mate van invloed op de kostprijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat geldt zowel voor de vragenlijst van enquêtes als voor de gespreksleidraad bij interviews en discussiegroepen. Hoe meer vragen hoe meer dat doorwerkt in de opvolgende onderzoeksfasen. Hoe meer vragen en hoe complexer de routing van de vragenlijst, hoe langer het duurt om de vragenlijst te programmeren en hoe meer tijd nodig is om de vragenlijst uit te testen. En ook: hoe meer vragen hoe meer analysetijd nodig is.

5 | Open vragen kunnen het medewerkers-tevredenheidsonderzoek duurder maken

 

Het verwerken van de antwoorden van de open vragen kost tijd en beïnvloedt daarom de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In een online vragenlijst geven open vragen meer verdieping, maar alleen als ze ook worden geanalyseerd en meegenomen in de rapportage. Dat betekent alle antwoorden doorlezen en clusteren of coderen en vervolgens de rode draad eruit halen. Al met al is dat een arbeidsintensieve klus. Daarbij geldt ook hoe meer open vragen én hoe meer respondenten, hoe arbeidsintensiever met een hoger prijskaartje.

6 | Het monitoren van de respons is een van de kostenposten bij een medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Monitoring van de respons is een andere prijsfactor bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Als de enquête openstaat en de respons binnenkomt is het handig om in de gaten te houden in hoeverre medewerkers daadwerkelijk meedoen aan het medewerkersonderzoek. Vooral als het belangrijk is dat er bijvoorbeeld genoeg deelnemers per afdeling of team meedoen. Met monitoren hou je dat bij en het stelt de klant in staat om de betreffende managers te vragen om hun medewerkers extra te motiveren om de enquête in te vullen.

7 | Hoe meer analysetijd nodig, hoe hoger de prijs van een medewerkerstevredenheids-onderzoek

 

Een van de belangrijkste prijsfactoren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is de tijd die nodig is om de onderzoeksresultaten te analyseren en te duiden.
Dit is een optelsom van alle keuzes die gemaakt zijn en die beschreven zijn in de vorige paragrafen zoals het aantal vragen, aantal gewenste uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken en de hoeveelheid kwalitatieve informatie (zoals open vragen en interviews). Daarnaast is het soms mogelijk om statistische analyses te doen, zoals factoranalyse en regressie-analyse. Omdat deze een grote meerwaarde aan de  onderzoeksuitkomsten kunnen geven, is het handig om hiervoor tijd en budget te reserveren.

8 | De vorm van de rapportage is van invloed op de prijs van het medewerkerstevredenheids-onderzoek

 

Voor de wijze van rapporteren bestaan verschillende mogelijkheden. Elk heeft zijn eigen invloed op de uiteindelijke prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wordt het rapport opgeleverd als factsheet met infographics, een powerpoint, of als een uitgeschreven rapport?
Worden de uitkomsten van de kwalitatieve input verwerkt in de rapportage of is een samenvatting van deze uitkomsten gewenst (als een storytell verhaal)?

Belangrijk hierbij is dat de onderzoeksuitkomsten eenduidig, toegankelijk en visueel aantrekkelijk en worden gepresenteerd. Ook dit kost tijd, de opbrengst is echter dat de klant de onderzoeksuitkomsten snel tot zich kan nemen.

Naast het opleveren van het rapport zelf, worden ook de bijbehorende tabellen voorzien van significantie kleuring. De antwoorden op open antwoorden worden geanonimiseerd en indien nodig gelay-out. Beide worden als bijlagen bij het rapport opgeleverd.

Ook de tabellen en de uitsplitsingen worden als bijlage bij het rapport geleverd.

9 | De op maat terugkoppeling van de medewerkers is een factor bij het bepalen van de prijs van een medewerkerstevredenheids-onderzoek

 

Tot slot worden de onderzoeksuitkomsten ook teruggekoppeld naar de medewerkers. In een online of offline presentatie, een samenvatting van het onderzoek of in de vorm van een factsheet met de belangrijkste uitkomsten en zo mogelijk ook de punten die opgepakt worden.

Wil je meer lezen over een MarktCheck medewerkersonderzoek?

Ellen Stokman,
Onderzoeker bij MarktCheck

Uiteraard ben ik als onderzoeker lid van de MOA, dus de anonimiteit van jouw medewerkers is bij mij gegarandeerd.

Wil je meer informatie over het organiseren van een kwalitatief goed medewerkersonderzoek, of vrijblijvend sparren over een onderzoek voor jouw organisatie?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek St. Scala Scholen

Stichting Scala scholen benaderde MarktCheck om een onderzoek te doen onder de medewerkers van het Bestuursbureau. Door het thuiswerken tijdens Corona en de wisseling van medewerkers was het teamgevoel wat verwaterd. Met een tevredenheidsonderzoek wilde Scala een...

Lees meer
Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Een medewerkersonderzoek wordt vaak gehouden om zicht te krijgen op welke HR-interventies er nodig zijn. Naar mijn mening is het onderzoekstraject zélf al een interventie voor de organisatie. In dit artikel beschrijf ik mijn kijk hierop.   Het doen van onderzoek...

Lees meer
Stel hier je vraag