Dorp, Stad en Land ondersteunt gemeenten die geen eigen Welstandscommissie hebben. De Ruimtelijk Commissie van Dorp, Stad en Land kan ingeschakeld worden voor het voorbespreken van en advisering over bouwplannen in de gemeente.

De veranderingen in de bedrijfsomgeving van Dorp, Stad en Land, waaronder de komst van de Omgevingswet, maakten het relevant om na te denken over strategievorming. Een logisch onderdeel daarvan is een klantonderzoek dat Dorp, Stad en Land inzicht zou geven in de tevredenheid en loyaliteit van hun huidige klanten (gemeenten). Daarnaast wilde Dorp, Stad en Land de wensen en behoeften van gemeenten in kaart brengen om deze te vertalen naar concrete input voor productontwikkeling.

MarktCheck heeft dit onderzoek uitgevoerd en zo Dorp, Stad en Land inzicht kunnen geven in de mate van tevredenheid van gemeenten over hun dienstverlening en hun organisatie. Deze gemeenten waren vol lof over de Ruimtelijke Commissie van Dorp, Stad en Land. Zij wordt gezien als betrouwbaar en onafhankelijk met een hoge toegevoegde waarde voor gemeente en aanvrager.  De vraag was dan ook vooral: waarom timmert Dorp, Stad en Land niet meer aan de weg en laten ze meer zien welke enorme kennis ze in huis hebben? 

Opdrachtgever: Dorp, Stad en Land