Onderzoek voor Gemeente Rotterdam

De wereld om ons heen verandert snel, waarbij de gemeente Rotterdam meer en meer te maken krijgt met complexe en weerbarstige vraagstukken. Hierbij is de oplossing nog onbekend. Om tot juiste en passende oplossingen te komen, roept gemeente Rotterdam regelmatig de hulp in van designbureaus. Dit doet zij vanuit verschillende plekken binnen haar organisatie. Daardoor ontbreekt inzicht in het soort opdrachten en in de effectiviteit van de samenwerking en uitkomsten. Ook is het inzicht in het landschap van bureaus met hun expertises beperkt. 

Om haar opdrachtgeverschap verder te professionaliseren, heeft de gemeente Rotterdam MarktCheck benaderd. MarktCheck heeft eerst het hele landschap van designbureaus in kaart gebracht. Vervolgens heeft ze de bureaus waarmee de gemeente Rotterdam samenwerkt, geïnterviewd over deze samenwerking. In de interviews is de bureaus gevraagd naar hun opdrachten voor de gemeente Rotterdam, hun ervaringen in het samenwerken met de gemeente en werden ze uitgenodigd de gemeente te adviseren over verdere samenwerking.

 

Het resultaat was een analyse- en adviesrapport dat de gemeente Rotterdam inzicht gaf in de huidige samenwerkingsverbanden op dit gebied. Ook gaf het rapport aanknopingspunten voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en designbureaus. ‘Opdracht geslaagd’, volgens de gemeente!

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Een medewerkersonderzoek wordt vaak gehouden om zicht te krijgen op welke HR-interventies er nodig zijn. Naar mijn mening is het onderzoekstraject zélf al een interventie voor de organisatie. In dit artikel beschrijf ik mijn kijk hierop.   Het doen van onderzoek...

Lees meer
5 vragen over anonimiteit in medewerkersonderzoek

5 vragen over anonimiteit in medewerkersonderzoek

Vaak wil men meer weten over de anonimiteit in de medewerkersonderzoeken die ik uitvoer. Ik krijg dan van medewerkers vragen als ‘Hoe anoniem is dit onderzoek?’ , ‘Hoezo anoniem, je gebruikt mijn e-mailadres?!’, ‘Hoe kom je aan mijn e-mailadres?’. Waar het om gaat is...

Lees meer
Stel hier je vraag