Hoe kunnen we beter lobbyen voor onze leden?

BMZM, de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars, vroeg MarktCheck om een ledenonderzoek onder haar leden te doen. Het doel was om meer inzicht in de bedrijfsvoering van de leden te krijgen. Zoals: hoeveel mantelzorgers helpen onze leden? Hoeveel...

Marktverkenning voor basisschool De Springplank

De Springplank te Fijnaart biedt Engelstalig onderwijs volgens de Early Bird methode en is daarmee een VVTO-school (vroeg vreemdetalenonderwijs). De Springplank is in 2020 Excellente School op dit gebied geworden, de enige met dit excellentieprofiel in de regio. KIK...

Onderzoek voor Gemeente Rotterdam

De wereld om ons heen verandert snel, waarbij de gemeente Rotterdam meer en meer te maken krijgt met complexe en weerbarstige vraagstukken. Hierbij is de oplossing nog onbekend. Om tot juiste en passende oplossingen te komen, roept gemeente Rotterdam regelmatig de...

Waardenonderzoek voor Penta Scholengroep

De Penta scholengroep bestaat uit 7 (inmiddels 8) middelbare scholen met in totaal 4.500 leerlingen en 480 medewerkers. MarktCheck heeft in opdracht van Penta een waardenonderzoek uitgevoerd onder leerlingen, ouders en medewerkers van alle Pentascholen, als onderdeel...

Waardenonderzoek voor Centraalzorg

Thuiszorgorganisatie Centraalzorg wilde graag van de medewerkers weten wat hen motiveert én waar ze in de organisatie tegenaan lopen. Met als doel dat ze nog prettiger kunnen werken. Daarom heeft Centraalzorg MarktCheck gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te...

Bewonersonderzoek Waalwijk

Voor nieuw elan in de wijk Waalwijk is aan het uitbreiden en heeft een nieuwe wijk gebouwd volgens bepaalde uitgangspunten. Omdat er nog meer bij de wijk aan gaat worden gebouwd, wilde de gemeente weten hoe de bewoners de leefbaarheid ervaren en of er punten van...
Stel hier je vraag