Bewonersonderzoek Waalwijk

Voor nieuw elan in de wijk

Waalwijk is aan het uitbreiden en heeft een nieuwe wijk gebouwd volgens bepaalde uitgangspunten. Omdat er nog meer bij de wijk aan gaat worden gebouwd, wilde de gemeente weten hoe de bewoners de leefbaarheid ervaren en of er punten van aandacht zijn. Dat zou de gemeente in staat stellen om te leren van het verleden en de nieuwe gebieden nóg beter maken.

Ideale combinatie

MarktCheck heeft hiertoe samen met de Buurtbinders een uitgebreid bewonersonderzoek uitgevoerd. Daarbij is de kwalitatieve aanpak van de Buurtbinders – interviews met bewoners, met een kar de wijk om bij een kopje koffie informatie op te halen – gecombineerd met een verdiepende online enquête en analyse van MarktCheck.

Voor deze combinatie is gekozen omdat de gemeente niet alleen de conclusies uit de interviews wilde hebben, maar ook de onderliggende harde cijfers. Samen een ideale combinatie om politiek en beleid op te baseren.

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Eerst zijn er 35 interviews over 12 thema’s gehouden door de Buurtbinders. Deze interviews zijn door MarktCheck geanalyseerd, wat leidde tot een lijst van 30 vragen.

Zeer hoge respons

De combinatie van Buurtbinders en MarktCheck bleek heel vruchtbaar te zijn voor de respons op de enquête. De Buurtbinders zijn heel sociaal bewogen en benaderbaar. Ze gaan echt de buurt in met hun ‘buurthuis op wielen’, een gezellige kleine caravan. In Waalwijk hebben ze niet alleen de buurtbewoners ondervraagd, maar ook de enquête onder de aandacht gebracht. Sterker nog: men kon ook ter plekke de enquête invullen. De opbrengst: een zeer hoge respons van 400 op de 1500 uitgezette enquêtes.

Schat aan informatie

Het resultaat is een actielijst met een schat aan informatie van bewoners: van klachten die al te lang spelen tot creatieve ideeën voor meer ontmoetingen in de wijk. Al met al een grote hoeveelheid zeer gedetailleerde informatie waarmee de gemeente verder kan kijken dan de ‘antwoorden op zich’ en zo zicht krijgt op wat er nou écht speelt in de wijk.

Een voorbeeld: meer dan 72% van de bewoners is tevreden over het groen. Daar zou een gewoon onderzoek bij blijven steken. Maar uit de open vragen en opmerkingen kwamen er ook kanttekeningen bij deze tevredenheid naar voren. Buurtbewoners blijken het groen óók vaak te monotoon te vinden. Ze missen kleur en afwisseling. Een ander voorbeeld: eenzaamheid is op zich geen groot probleem, maar uit de gesprekken blijkt dat ouderen toch regelmatig sociale contacten missen en vooral graag een ontmoetingsplek zouden willen. Er zit dus een ‘randje’ aan de positiviteit. En door zich juist op dit randje te richten, kan de gemeente van ‘goed’ naar ‘excellent’ gaan. En het laatste wil je voor een blijvend veerkrachtige wijk.

Een ‘bijvangst’ van het onderzoek is dat er door de niet aflatende enthousiaste aandacht van de Buurtbinders en MarktCheck weer nieuw elan in de wijk is gekomen, met ruimte voor initiatieven waarbij gemeente en bewoners samen optrekken.

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Vaak krijg ik de vraag wat zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek nu kost? In dit blog neem ik jullie mee langs de factoren die van invloed zijn op de prijs van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De vraag naar de prijs is in ieder geval een onderwerp waarover een...

Lees meer
Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Medewerkersonderzoek zélf is al een interventie

Een medewerkersonderzoek wordt vaak gehouden om zicht te krijgen op welke HR-interventies er nodig zijn. Naar mijn mening is het onderzoekstraject zélf al een interventie voor de organisatie. In dit artikel beschrijf ik mijn kijk hierop.   Het doen van onderzoek...

Lees meer
Stel hier je vraag