Met de NightWatch introduceerde LivAssured dé uitkomst voor ouders die ’s nachts niet kunnen slapen door de angst voor de epileptische aanvallen van hun kind.

Omdat de NightWatch een nieuw product was, wilde LivAssured de lijntjes kort houden met hun klanten. Dit om bij problemen snel te reageren en uit de eerste hand hun verbetervoorstellen te horen. Ook wilde LivAssured graag weten wat de NightWatch in het dagelijks leven betekende. MarktCheck heeft samen met LivAssured deze feedback zowel inhoudelijk als technisch georganiseerd.

De resultaten waren uitermate goed: 90% wilde de Nightwatch langdurig blijven gebruiken en 96% beval de Nightwatch aan! Ook stelde men het nauwe contact met LivAssured zeer op prijs. Met deze bevindingen kan LivAssured aankomen bij de zorgverzekeraars, die inmiddels overwegen de Nightwatch in hun pakket op te nemen.

Opdrachtgever: LivAssured